संकाय

हेतू एवं अध्यात्म विद्या संकाय

Prof. Dr. Wangchuk Dorjee Negi - Dean

सम्प्रदाय शास्त्र विभाग

शब्द विद्या संकाय

आधुनिक विद्या संकाय

शिल्पा विद्या संकाय

सोवा रिग्पा एवं भोट ज्योतिष संकाय